♥Černé čepice jsou do odvolání vyprodané♥

Jak komunikovat s dítětem a Aspergerovým syndromem?

Jak na komunikaci s dítětem s AS

Děti s Aspergerovým syndromem (AS) mají často problémy s komunikací. Mohou být velmi citlivé na zvuky, mají potíže s porozuměním sociálním signálům a mohou mít problémy s vyjadřováním svých emocí. Zde je několik tipů, jak zlepšit komunikaci s dítětem s AS:

Berte ohled na citlivost na zvuky. Děti s AS mohou být velmi citlivé na zvuky, takže je důležité mluvit na ně v mírném hlase a vyhnout se hlučnému prostředí.

Buďte trpěliví a chápaví. Děti s AS se učí jinak než ostatní děti, takže je důležité být trpělivý a chápající.

Nastavujte jasná očekávání. Děti s AS potřebují vědět, co se po nich očekává, takže je důležité jasně stanovit pravidla a očekávání.

Poskytujte podporu. Dětem s AS může být užitečné poskytnout podporu v sociálních interakcích a v učení.

Zde jsou některé konkrétní tipy, jak aplikovat tyto obecné principy v praxi:

Mluvte na dítě s AS v mírném hlase a krátkých, jasných větách.

Dejte dítěti čas na zpracování informací. Nečekejte, že dítě okamžitě pochopí, co mu říkáte.

Ověřte, zda dítě rozumí. Pokud si nejste jisti, zda dítě rozumí, zeptejte se ho.

Buďte trpěliví a chápaví, pokud dítě dělá chyby. Děti s AS se učí jinak než ostatní děti, takže jim to může trvat déle, než se naučí nové věci.

Poskytujte dítěti podporu v sociálních interakcích. Děti s AS mohou mít potíže s porozuměním sociálním signálům a s navázáním vztahů.

Poskytujte dítěti podporu v učení. Děti s AS mohou mít potíže s porozuměním abstraktním pojmům a s organizací myšlenek.

Je důležité si uvědomit, že každé dítě s AS je jedinečné a že to, co funguje pro jedno dítě, nemusí fungovat pro jiné dítě. Je proto důležité být flexibilní a přizpůsobit svou komunikaci potřebám konkrétního dítěte.

Zde je několik dalších tipů, které mohou být užitečné:

Použijte vizuální pomůcky. Děti s AS často lépe rozumí vizuálnímu obsahu než verbálnímu obsahu.

Buďte konkrétní. Děti s AS potřebují jasná a stručná pokyny.

Buďte trpěliví. Dětem s AS může trvat déle, než se naučí nové věci.

Buďte pozitivní. Děti s AS potřebují podporu a povzbuzení.

S trochou péče a porozumění můžete pomoci dětem s AS rozvíjet své komunikační dovednosti a úspěšně se zapojit do společnosti.

 

Moc pěkný článek, určený pedagogům pracujícím s dětmi AS, najdete tady.